Man lär så länge man har elever

Under rubriken Resonans arbetar jag med elever i grundskolan tillsammans med Marika Kajo (teaterpedagog och civilingenjör)  med att, via improvisation få tillgång till sitt eget tänkande, språk och uttryck. Vi har två olika workshops på temat matematik och svenska, Mattedetektiverna och Skriva är guld. Vi var inbjudna att föreläsa om, och visa vår workshop i matematik och musik för Musik i Blekinge på deras utbudsdag 2016 och efter det har Mattedetektiverna besökt skolor i hela länet under hösten 2016 och våren 2017. Läs mer här!

Jag har arbetat som pedagog med såväl unga som vuxna. Mina arbetsplatser har t.ex. varit Teaterskolan i Milano, Skurups och Svalövs Folkhögskolor, Heleneholms Musikgymnasium och Jazzinstitutet i Malmö, Spykens estetiska program i Lund.

Jag undervisar i piano, ensemblespel och sångskrivning.

Som varandes både pianist, sångerska och kompositör, har jag en bred erfarenhet av att skriva, ackompanjera och uppträda i skiftande sammanhang, något jag gärna delar med mig av i mina workshops.